Stručno usavršavanje u kompaniji Protexi Group System


Kompanija Protexi Group System je prepoznala potrebu da mladim, školovanim kadrovima pruži priliku za  praktično upoznavanje sa načinom rada u jednoj takvoj kompaniji kao što je naša i steknu iskustvo koje će im koristiti u budućem radu. U tu svrhu primili smo jednog studenta, praktikanta, sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu na praktično usavršavanje na poslovima bezbednosti.