Stalno usavršavanje kadrova u okviru kompanije


U cilju stalnog i permanentnog usavršavanja kadrova 14.11.2012. godine, 4 prpadnka kompanije Protexi Group System su u prostorijama MERITUS TIM d.o.o. položila Stručni ispit iz zaštite od požara. Jedan pripadnik kompanije sa visokom stručnom spremom, zaposlen u Upravi Protexi Group System d.o.o. dok su ostala tri službenika sa srednjom stručnom spremom iz Smedereva i Subotice. Ovim smo nastavili trend unapređenja našeg kadra i podizanja nivoa usluga na još viši i profesionalniji nivo.