Rad na prijavnicama i KPS


Na novim objektima koje smo preuzeli, sprovedena je obuka sa službenicima koji su angažovani na prijavnicama i kontrolno propusnim stanicama.