Druga nadzorna provera Sertifikacionog tela


Tim proveravača Sertifikacionog tela vojne kontrole kvaliteta je 21. i 22. 05.2013. godine izvršio drugi nadzor nad primenom sistema menadžmenta kvalitetom u „Protexi Group System“. Nakon završene sveukupne kontrole, tim pregovarača je potvrdio potpunu sledljivost i poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom uz napomenu da je rad rukovodstva „Protexi Group System“ veoma kvalitetan i orjentisan ka stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom.

[nggallery id=14]