Bezbedonosna procena ugroženosti objekta u Čačku


Stručni tim Protexi Group System-a izvršio je procenu ugroženosti na objektima i izrađene su preporuke za organizaciju obezbeđenja objekata CHIPSY WAY – ČAČAK, fabriku za proizvodnju čipsa i proizvoda od krompira.