Misija

 • Stručnost i efikasnost u radu, apsolutno poverenje u kvalitet rada pripadnika kompanije
 • Odgovoran odnos prema dobijenim poslovima, poštovanjem zakona i drugih propisa, doprinositi razvoju bezbednosne kulture i opšte bezbednosti društva.
 • Ostvarivanje profitabilnosti poslovanja povećanjem poslovne efikasnosti i povećanjem udela na tržištu usluga.
 • Obezbeđenje povoljnog radnog ambijenta za zaposlene i pružanje Mogućnosti za lični i stručni razvoj.
 • Iznalaženje novih oblika pružanja usluga, iz našeg domena, sagledavajući želje i potrebe korisnika.

Vizija

Korisnici naših usluga, zaposleni, poslovni partneri i konkurencija prepoznaju PROTEXI GROUP SYSTEM kao ozbiljnu kompaniju koja svojim kvalitetom pruženih usluga zauzima vodeću ulogu na polju bezbednosti.

Strateško opredeljenje:

 • Postepeni razvoj svih vrsta bezbednosnih usluga sa težištem na bezbednosnom konsaltingu i menadžmentu i fizičkom obezbeđenju primarno lica I posebno značajnih objekata.
 • Prostorno širenje kompanije
 • Vodeća kompanija u pružanju usluga bezbednosnog konsaltinga i menadžmenta.
 • Pouzdanost i profesionalnost kadra
 • Profitabilno poslovanje
 • Standardizacija usluga i poslovanja u skladu sa nacionalnim zakonima i drugim propisima iz ove oblasti, međunarodnim standardima (SRPS ISO 9001:2008; SRPS A.L.2 002 i 003) i standardima Konfederacije evropskih usluga obezbeđenja (CoESS).

Vrednosti

U kompaniji je zastupljen sistem vrednosti gde se produbljuje uzajamno poštovanje, poverenje i iskrenost kako sa zaposlenima, tako i sa korisnicima usluga.

Konstantan rad na izgradnji i unapređenju veština kao bi smo svojim korisnicima usluga pružili vrhunske usluge.

Pružanje visokog nivoa organizacije timskog rada uz efikasnu primenu svih resursa u cilju blagovremenog i kvalitetnog izvršavanja ugovorenih poslova.

Otvorenost za korektnu saradnju sa svim činiocima iz oblasti bezbednosti.