Menadžment kompanije „Protexi Group System“ čine iskusni i dokazani tim profesionalaca iz oblasti bezbednosti koji su veći deo radnog veka proveli na različitim poslovima iz oblasti bezbednosti. Većina njih je stekla i znanja radom u vojsci i policiji na raznim bezbednosnim i komandnim dužnostima.

Tokom dosadašnje prakse, naši pripadnici su vrlo uspešno organizovali i rukovodili poslovima obezbeđenja najvažnijih vojnih objekata (Generalštaba VS, Ministarstva odbrane, komandi, aerodroma, velikih skladišta i baza), najviših vojnih rukovodilaca (Načelnika GŠ, ministra odbrane, komandanata armija i korpusa te brojnih stranih delegacija), organizovali bezbednosnu zaštitu i borbu protiv kriminala i kontraobaveštajnu zaštitu.

Vojna i policijska praksa garantuje da oni znaju kako se prikupljaju i obrađuju podaci, kako se izrađuju planovi i elaborati, kako se organizuje i kako se stvarno deluje u kriznim i teškim situacijama.  I sada su vojni planovi sinonim za preciznost, efikasnost i sigurnost. Neki od naših pripadnika su učestvovali u kreiranju tih planova koji i danas funkcionišu na način kako su Ih oni projektovali.

Strateški partneri

Eco Protexi d.o.o. Beograd
Preduzeće za ekološki konsalting i menadžment

www.ecoprotexi.rs 

Free Riders Serbia
www.freeride-serbia.com