Menadžment iz kontrolnog centra


Kontrolni centar je komandno-komunikacioni centar u koji, preko komunikatora alarmnih kontrolnih panela, pristižu alarmne i tehničke informacije sa stacionarnih i mobilnih objekata, štićenih lica i patrolnih timova, protivprovalni i/ili protivpožarni signali, video slike iz sistema video nadzora objekata i signali pozicija i tehničke informacije o stanju vozila iz sistema za monitoring vozila naših korisnika, kao i alarmne informacije iz sistema za protivprepadnu zaštitu štićenih osoba. Sve pristigle informacije se pomoću odgovarajuće opreme i softvera prikazuju operateru kontrolnog centra.

Na osnovu navedenih informacija iz kontrolnog centra, koji je u funkciji  24 časa dnevno 365 dana u godini vrši se organizovanje intervencije upotrebom patrolnog tima u zoni odgovornosti ili namenski formiranog patrolnog tima iz kontrolnog centra, u koordinaciji sa nadležnim javnim službama.

Po prijemu informacija o povredi objekta, patrolni tim, koji je u svojoj zoni odgovornosti najbliži ugroženom objektu ili štićenom licu, ili je u stalnoj pripravnosti pod nadzorom kontrolnog centra, kreće na lice mesta sa ciljem utvrđivanja razloga ugrožavanja bezbednosti objekta ili štićenog lica. U zavisnosti od primljene informacije, vrste objekta ili nivoa zaštite lica, njegove lokacije i drugih bezbednosnih parametara, ostvaruje se koordinacija sa dežurnom službom policije ili vatrogasnom službom.