Menadžment iz kontrolnog centra


Momitoring centar je posebno komandno-komunikacioni centar u koji pristižu informacije sa komunikatora alarmnih kontrolnih panela naših korisnika.

Omogućava daljinsko nadgledanje štićenog objekta 24 časa dnevno 365 dana u godini i intervenciju službe obezbeđenja u kriznim situacijama.

Monitoring centar održava stalnu vezu sa interventnim timovima na terenu i kordinira njihov rad.

Po prijemu informacija o povredi objekta, specijalna interventna služba, koja je u stalnoj pripravnosti, kreće na lice mesta sa ciljem utvrđivanja razloga aktiviranja alarma. U zavisnosti od primljene informacije, vrste objekta, njegovog položaja i drugih bezbednosnih parametara, ostvaruje se koordinacija sa dežurnom službom policije ili vatrogasnom službom.