Kontakt


«PROTEXI GROUP SYSTEM» d.o.o.

Milutina Milankovića 9b
11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 2283 026
Fax: +381 11 2283 027
e-mail: office@protexigroup.co.rs


Podaci o PROTEXI GROUP SYSTEM d.o.o

PIB – 105949538
PEPDV – 467602817
MATIČNI BROJ – 20499362
ŠIFRA DELATNOSTI – 8010
TEKUĆI RAČUN – 160-0000000349319-10 Banca Intesa
REŠENJE IZ APR-a – broj BD 4197-2009. od 09.02.2009. godine