Fizičko obezbeđenje


Naša kompanija se specijalizovala za pružanje usluga fizičko-tehničke zaštite posebno značajnih objekata. Pod tim podrazumevamo ne samo one koji imaju značaj za državu, region ili grad, već i reprezentativne objekte koji zahtevaju upravo takvo obezbeđenje.

Pored toga naša kompanija je uvek spremna da pruži usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i svim drugim kompanijama. U skladu sa procedurama i kvalitetom našeg poslovanja pre nego što preuzmemo obezbeđenje vašeg objekta uradićemo kompletnu bezbednosnu procenu i izraditi plan-elaborat sa preciznim dužnostima svakog radnika obezbeđenja kako bi se postigla optimalna zaštita vašeg objekta.

Takođe, predložićemo vam, ako već posedujete, kako da optimalno iskoristite postojeće sisteme tehničke zaštite. Nakon odobrenja, sa vaše strane, plan-elaborat mi preuzimamo obezbeđenje vašeg objekta.

Za osposobljenost i stručnost naših službenika stoji kompanija PROTEXI GROUP SYSTEM.

Mobilno obezbeđenje, kao jedan vid fizičkog obezbeđenja, se obavlja motorizovanim patrolama ili peške uz stalno održavanje veze sa Kontrolnim centrom (KC).

U slučaju da dođe do alarmne situacije šalje se patrolni tim – patrola na ugroženi objekat, a operateri u KC obaveštavaju korisnika, a nakon utvrđivanja prirode alarma policiju i ostale javne službe.