Fizičko obezbeđenje


Naša kompanija se specijalizovala za pružanje usluga fizičko-tehničke zaštite posebno značajnih objekata. Pod tim podrazumevamo ne samo one koji imaju značaj za državu, region ili grad, već i reprezentativne objekte koji zahtevaju upravo takvo obezbeđenje.

Pored toga naša kompanija je uvek spremna da pruži usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i svim drugim kompanijama. U skladu procedure i kvaliteta našeg poslovanja pre nego što preuzmemo obezbeđenje vašeg objekta uradićemo kompletnu bezbednosnu procenu i izraditi plan-elaborat sa preciznim dužnostima svakog radnika obezbeđenja kako bi se postigla optimalna zaštita vašeg objekta.

Takođe, predložićemo vam, ako već posedujete, kako da optimalno iskoristite postojeće sisteme tehničke zaštite. Nakon odobrenja, sa vaše strane, plan-elaborat mi preuzimamo obezbeđenje vašeg objekta.

Za osposobljenost i stručnost naših službenika stoji kompanija PROTEXI GROUP SYSTEM.

Mobilno obezbeđenje, kao jedan vid fizičkog obezbeđenja, se obavlja motorizovanim patrolama uz evidentiranje na kontrolnim tačkama. Ovaj vid obezbeđenja je nastao integracijom Monitoring sektora i sektora kontrole kvaliteta i obuhvata:

  • PATROLE ( Obilazak unapred definisanih objekata I kontrola istih)
  • INTERVENCIJE (Nakon prijema alarmnog signala sa ugroženog objekta, provera okoline i unutrašnjost objekta, obezbeđenje objekta nakon incidenta sa ciljem zaštite dokaza do dolaska ovlašćenih lica (policije), u skladu sa zakonom, ograničenje i zadržavanje počinilaca do dolaska policije.

Alarmni monitoring je vid obezbeđenja koji radi tako što se ugrađeni tehnički sistem zaštite na određenom objektu povezuje sa Monitoring centrom kompanije Protexi Group System u kojem rade iskusni i obučeni operativci i na taj način neprekidno prate stanje na objektu.

U slučaju da dođe do alarmne situacije šalje se interventni tim mobilnog obezbeđenja na ugroženi objekat, a operativci u Monitoring centru obaveštavaju korisnika, policiju i po potrebi vatrogasnu službu ili službu hitne pomoći.