Bezbednost i zdravlje na radu


Podrazumeva angažovanje stručnog lica na poslovima za bezbednost i zdravlje na radu, izradu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i osatalih dokumenata predviđenih Zakonom o bezbednosti zdravlja na radu. Posedujemo licencu za obavljanje poslova bezbednosti zdravlja na radu izdatu od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku broj 164-02-00082/2010-01 od 06.10.2010. godine.

Procenjivanje i eliminisanje rizika

 • Izrada Akta o proceni rizika
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada Plana i Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu
 • Izrada Pravilnika o pružanju prve pomoći
 • Izrada Uputstva za pružanje prve pomoći
 • Izrada Uputstva o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Ustrojavanje Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pravilnik o načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredama na radu
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Testovi za proveru znanja zaposlenih iz oblasti BZNR

 Pružanje stručnih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 •  Davanje stručnih saveta poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i opasnih materija sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu
 • Svakodnevno praćenje i kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih
 • Pripremanje i sprovođenje osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Saradnja sa službom Medicine rada po svim pitanjima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Organizovanje osposobljavanja odgovarajućeg broja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • Vođenje i čuvanje propisanih evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu