Bezbednosna obuka


  • Obuka menadžmenata za upravljanje bezbednosnim opasnostima i rizicima
  • Obuka rukovodilaca obezbeđenja objekata i vođa smena
  • Obuka i doobuka neposrednih izvršilaca
  • Obuka zaposlenih:
    • Razvijanje bezbednosne kulture : značaja i primena; širenje glasina i dezinformacija; zaštita informacija; bezbednost komunikacija, bezbednost korišćenja Interneta u svakodnevnom radu
    • Postupci u kriznim situacijama u kojima bi se mogli naći: savladavanje panike i stresa i praktični postupci kod pljački, fizičkih i verbalnih napada, u slučaju aksidenata)

Konkretni sadržaji se prilagođavaju stvarnim potrebama korisnika.

Obuku izvode provereni stručnjaci iz raznih oblasti (fizičko-tehničke i bezbednosne zaštite, psihologije, informacionih tehnologija).